Drodzy Goście!
W tym trudnym dla wszystkich czasie, musimy być jeszcze bardziej wytrwali i dzielni, ale też musimy otworzyć swe serca jeszcze mocniej, niż dotychczas!

Mimo tego, że cała branża hotelarsko-gastronomiczna, której i my jesteśmy częścią, znalazła się teraz w ciężkiej sytuacji, to nie zapominamy o niestrudzonych bohaterach, którzy od kilku dni, narażając swe zdrowie i życie, dzielnie walczą przy łóżkach chorych.
Jedyne co możemy zrobić dziś dla nich, poza #zostańwdomu, to wesprzeć ich gorącym posiłkiem.
Z ogromną przyjemnością dołączyliśmy się do akcji i dostarczyliśmy dzisiaj posiłki medykom dyżurującym w Klinice Chorób Zakaźnych w Wojskowym Instytucie Medycznym przy ulicy Szaserów w Warszawie.

Jeszcze raz życzymy smacznego i dużo wytrwałości 
    </div>
   </div>
  </div>
 </div>
 </div>

<script type= { "@context": "http://schema.org", "@type": "Article", "image": "https://catering.trylogia.pl//upload/dominiktest/blog//89924911_2871402976249324_4066435754081910784_o.jpg", "author": { "@type": "Person", "name": "Hotel Trylogia", "url": "https://catering.trylogia.pl/" }, "headline": "Wsparcie dla medyków", "datePublished": "2020-03-17 11:39:00", "articleBody": "
\n

Drodzy Go\u015bcie!
W tym trudnym dla wszystkich czasie, musimy by\u0107 jeszcze bardziej wytrwali i dzielni, ale te\u017c musimy otworzy\u0107 swe serca jeszcze mocniej, ni\u017c dotychczas!<\/span><\/p>\n

Mimo tego, \u017ce ca\u0142a bran\u017ca hotelarsko-gastronomiczna, której i my jeste\u015bmy cz\u0119\u015bci\u0105, znalaz\u0142a si\u0119 teraz w ci\u0119\u017ckiej sytuacji, to nie zapominamy o niestrudzonych bohaterach, którzy od kilku dni, nara\u017caj\u0105c swe zdrowie i \u017cycie, dzielnie walcz\u0105 przy \u0142ó\u017ckach chorych.<\/span><\/div>\n